حدود قیمت: از 200تومان به 2,500,000تومان
محدوده مساحت زمین: از 10 m2 به 1,000 m2
ویژگی های دیگر

املاک

مقایسه